“We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk.”

Mark Up Consult verschaft KMO bedrijfsleiders onafhankelijk advies op het vlak van organisatie, strategie en ontwikkeling, waarbij de efficiëntie en rentabiliteit centraal staan.  Onze adviseurs zijn ervaren bedrijfsleiders, die succesvolle ervaring in ondernemerschap kunnen voorleggen.

Onze consultants

  • zorgen voor een objectieve kijk op de onderneming
  • geven op onpartijdige wijze raad
  • zijn een klankbord voor de ondernemer
  • doen discipline en verantwoordelijkheidszin op het vlak van rapportering toenemen
  • kunnen een belangrijke rol spelen in crisissituaties
  • waken over de opvolging van de gedelegeerd bestuurder
  • delen met de onderneming hun netwerken en relaties
  • zorgen voor ervaring en kennisoverdracht

Banner week en adviescafé-728x90