Advies


Als KMO bedrijfsleider steunt u dagelijks op uw medewerkers, maar draagt u alleen de verantwoordelijkheden. In deze onzekere economische tijden

 • Hoe kan ik de rentabiliteit verder verhogen?
 • Ik heb een enthousiast team, maar hoe verbeter ik verder de productiviteit en de effectiviteit?
 • Hoe motiveer ik mijn medewerkers?
 • Hoe maximaliseer ik het rendement op mijn investeringen?
 • Welke strategie moet ik uitbouwen naar de toekomst?
 • Hoe kan in mijn business model aanpassen aan de snel veranderende realialiteit?

Vanuit de praktijk, met praktisch advies dat werkt, helpen wij U uw onderneming te versterken op volgende domeinen :

Administratie & Controle

Coaching

Bedrijfsstrategie

Commerciële organisatie

Productie

Kwaliteitsmanagement

Human Ressources

Administratie & Controle

Pragmatisme en eenvoud zijn onze kernwoorden bij het helpen van KMO bedrijfsleiders op het vlak van administratieve controle.

Onze experts helpen u vanuit hun praktijkervaring op volgende domeinen

 

 • Analyse van de financiële stromen

 • Controle punten en rentabiliteitsanalyse

 • Kostenbeheersing

 • Kostprijsberekening

 • Bepalen van de contributiemarges

 • Budgetmethode en budgetcontrole

 • Boordtabellen

 • Cashstromen

 • Valorisatie van de voorraden en onderhanden werken

 • Valorisatie van de onderneming

Coaching

Via Coachen van U en Uw medewerkers helpen wij u de competitiviteit van uw onderneming te versterken en duurzame resultaten te realiseren. Wij helpen u en uw medewerkers de kost van niet kwaliteit in kaart te brengen en te elimineren door motivatie en bewezen management methodes.

Het helpt ook om vastgeroeste overtuigingen en gewoontes, die uw effectiviteit en uw ontwikkeling als leider beperken, te identificeren en te elimineren.

Actiedomeinen:

 • Conflictbeheersing

 • Motiveren en dynamiseren van Uw personeel

 • Coachen van de bedrijfsleiding en de medewerkers

 • Bedrijfscontinuïteit en bedrijfsoverdracht

Bedrijfsstrategie

Wij helpen U om uw missie en visie aangaande uw onderneming en uw persoonlijke doelstellingen te vertalen in een praktisch haalbare bedrijfsstrategie. In een steeds sneller veranderende economische omgeving is het des te belangrijker strategisch te denken en uw strategie om te zetten in realistische korte en middellange bedrijfsplannen. Evaluatie en bijsturing samen met uw adviesraad behoeden u voor bedrijfsblindheid en helpen u bij het nemen van de juiste strategische keuzes voor uw onderneming.

Wij begeleiden u bij het implementeren van strategische doelstellingen van uw onderneming:

 • Missie en Visie

 • Strategisch plan

 • Master Plan

 • Investeringsplanning

 • Participatief management

 • Financiële politiek

 • Diversificatie planning

 • Herstructurering

 • Beslissingsstructuur

 • Delegatie van bevoegdheden

Commerciële organisatie

Wij bieden u professionele sales & marketing dienstverlening, zowel adviserend als uitvoerend, op de maat van uw bedrijf. Onze business consultants kunnen u met commercieel advies de juiste raad geven om de verkoop te stimuleren.

Wij begeleiden stimuleren u om samen met u uw commerciële resultaten te verbeteren.

 

Wij helpen u bij de implementatie van :

 •  Commerciële politiek
 • Marketing plan marketing

 • Commerciële ontwikkeling

 • Prijzen politiek

 • Loon- en remuneratie politiek voor het verkoop team

 • Motivatie van het Sales team

 • Inrichting van de verkoopsruimte

 • Marge analyse

Productie

Op welke wijze kunnen de uitvoerende werkzaamheden efficiënter en effectiever worden uitgevoerd? Hoe kunnen processen constant dezelfde kwaliteit opleveren? Hoe kan dat allemaal terwijl tegelijkertijd ook de klanttevredenheid verbetert?! Dus kosten daling en toch een hogere klanttevredenheid!

Wij helpen U in productieomgevingen met :

 • Structurering (vastleggen taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, werkprocessen, werkinstructies)

 • Optimalisatie (Lean production, verhogen output, reductie voorraden)

 • Implementatie voorraadbeheerssysteem, planningssysteem

 • Ontwikkeling management informatie systeem (rapportages, KPIs, kwaliteit)

 • Machineparkbeheersing (Operator werkinstructie, 1e lijns onderhoud instructie, back-up plan, kalibratie procedure)

 • Performance optimalisatie machinepark (machineparameters bepalen t.b.v. bijvoorbeeld betere snijkwaliteit bij plasmasnijmachines)

 • Werking onderhoudsafdeling (planning, storingsgraadmeting, communicatie productie)

Kwaliteitsmanagement

Kwaliteit is een cruciaal onderdeel van de bedrijfsstrategie van uw onderneming. Goed kwaliteitsbeheer heeft een directe invloed op het rendement van de onderneming.

Een kwaliteitsmanagementsysteem betreft de organisatorische structuur, verantwoordelijkheden, procedures,  processen en voorzieningen die nodig zijn om te verzekeren dat uw dienstverlening van goede en constante kwaliteit is.

Voor het inrichten van een kwaliteitssysteem zijn tal van normen beschikbaar. Afhankelijk van uw werkterrein zullen één of meerdere normen voor u van toepassing kunnen zijn.

Tijdens de implementatie van het kwaliteitssysteem zullen afspraken worden vastgelegd en regelingen worden geïmplementeerd. Een kwaliteitssysteem is maatwerk; u kunt op meerdere manieren aan de door u gekozen norm voldoen. Het is dan ook zaak dat u vooral uitgaat van de bestaande situatie en zoveel mogelijk aansluit bij bestaande regelingen binnen uw organisatie.

Human Ressources

Duurzaam personeelsbeleid onderscheidt zich van gewoon HRM omdat het gericht is op het optimaal benutten van en respect voor de mensen binnen de organisatie waarbij belangen van werkgever, werknemers en de maatschappelijke belangen uitdrukkelijk met elkaar in evenwicht worden gebracht. Ook is deze vorm van HRM verbonden met het strategisch beleid en de omgeving van de organisatie.

Wij adviseren U op het vlak van :.

 • Organisatiestructuur

 • Taken en functies

 • Competenties van uw medewerkers

 • Interne Communicatie

 • Organigram

 • Evaluatie methodes en systemen

 • Personeelsmotivatie

 

Mark Up Consult is erkend door de Vlaamse overheid als rekrutering- en selectiekantoor. Wij maken gebruik van een unieke methodologie om onze  rekruteringsopdrachten steeds tot een goed einde te brengen. Deze werkwijze, met een solide basis van diepgaande  research, maakt op moderne wijze multimediaal gebruik van computer, telefoon en video. Hiermee kan iedere vacature wereldwijd, ongeacht de moeilijkheidsgraad, snel en effectief worden ingevuld.