Bedrijfsoverdracht


De voorbereiding van een bedrijfsoverdracht kan een lang en ingewikkeld proces zijn. Veel ondernemers zijn slecht voorbereid op de bedrijfsoverdracht en schuiven noodzakelijke beslissingen voor zich uit. Nochtans is het belangrijk eerst de emotionele hindernissen uit de weg te ruimen vooraleer aan technische oplossingen te werken. Uw persoonlijke wensen in kaart brengen en een open gesprek met alle betrokkenen zijn vaak goede eerste stappen.

Een bedrijfsoverdracht voorbereiden kan u planmatig aanpakken. Het kantelmoment is de keuze die u maakt voor een bepaald scenario. Verkoopt u de onderneming, volgt iemand van de familie op of kiest u voor een andere oplossing? De periode voorafgaand aan deze beslissing neemt doorgaans veel meer tijd in beslag dan de tijd nodig om te komen tot een technische uitwerking en de feitelijke overdracht.

Denk aan de continuïteit van de onderneming

Het is belangrijk dat de onderneming die u hebt uitgebouwd en waar u uw ziel heeft ingelegd, niet verloren gaat. Dit is belangrijk omwille van de kennis die in uw onderneming verankerd zit en omwille van de tewerkstelling en de maatschappelijke rol van uw onderneming.

Een plan dat aangeeft wat er moet gebeuren in situaties waarin u zelf geen leiding meer kunt geven, is de basis voor die continuïteit. Dat plan houdt ook rekening met de gevolgen voor de betrokkenen in de onderneming en de familie.

Leg familiale spanningsvelden op tafel voor het te laat is

Bij de voorbereiding van de bedrijfsoverdracht worden spanningsvelden tussen de betrokkenen zichtbaar. Net daarom is het belangrijk deze broeiplaatsen voor familiale ruzies te bespreken voor de situatie acuut is. Overleg als ondernemer de overdracht tijdig met partner en kinderen. Laat iedereen zijn wensen en mogelijkheden duidelijk uitspreken. Externe begeleiding door een coach, mediator of adviseur kan een goede keuze zijn.

Onze brochure “Stappenplan bedrijfsoverdracht: wanneer en hoe eraan beginnen?” gaat verder in op het belang van de tijdige voorbereiding van de bedrijfsoverdracht.